Hotline : 028.6299.6767 - 090.71.73.788

  Thích Muốn
  0 Yêu thích
  0 Muốn mua

  Dung Dịch Khử Khuẩn Bề Mặt - Radix AMR8

  Hợp Chất Amoni bậc bốn, di -C8 -10 - alkyldimetyl clorua IP 13%

  Hợp chất Amoni bậc bốn , C-12-16- alkyldimetyl clorua IP 8,7%

  Thương lượng
  -
  +

  Hợp Chất Amoni bậc bốn, di -C8 -10 - alkyldimetyl clorua IP 13%

  Hợp chất Amoni bậc bốn , C-12-16- alkyldimetyl clorua IP 8,7%

  SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT

  Mở rộng 5

   Hotline : 028.6299.6767 - 090.71.73.788
  TOP
  So sánh (0) x